Dirigent

Biografie van dirigent Dennis Dronkers

 

Dennis Dronkers studeerde Lichte Muziek, Klassiek Piano en Docent Muziek aan onder andere de conservatoria van Arnhem,  Enschede, Utrecht en Groningen. Hij leidt verschillende koren en geeft lessen in musical en theater en workshops in zang- en ademhalingstechnieken. Verder begeleidt hij als pianist en componist/arrangeur zangers, theater- en orkestprojecten.

Als  zangcoach is hij  sinds 2007 verbonden aan  het Kunstencentrum Atrium in Sneek en  sinds 2008 als docent zang bij MUZT, de vierjarige musicalopleiding voor jongeren in Sneek. 

Momenteel is hij dirigent van de Norden Singers, Capella Novum,  Ambtenarenkoor De Schakel, Popkoor Sing4You en Femmes Pur Sang. Hij is artistiek leider van De Blaue Toer, een Stichting voor eigenzinnige muziektheaterproducties op locatie en theater & musical cursussen voor volwassenen.

In de afgelopen jaren won Dennis met zijn koren diverse prijzen en werkte hij met veel succes als componist, arrangeur en muzikaal leider mee aan de  theater- en musicalproducties:

 

PKN Sneek David de musical (2009), MTP Friesche Poort (2010), Muziektheater Mazzeltov (2011), Cabaret gemeente Leeuwarden (2011), Les Discutable (2013).

Bij Muzt: Suzan in Musteryland (2009), EMU Festival Oostenrijk (2009), EFDPA Disneyland Parijs (2010), Musical Moments Sneek (2010), Alladin (2010), Belle en het Beest (2011) en Leeuwen (2012) en Blow Up! (2013), Heksen (2014).

Bij de Blaue Toer: Spul om de Stêd, it Bist en de Ingel (2004), Spegelbylden (2005), Loftkastielen(2007), Slach boppe de Stêd (2008),  Ifigeinea by Hidaard (2008), De Susters (2008), Brulloftsgasten(2010), It ferhaal fan Joasef (2012) en Cesilia Tan (2013).